GRAFIKA

návrh jednotného vizuálu pro propagaci firmy, loga, kampaně, výroba reklamních a propagačních předmětů, zajištění tisku a dodání