SLOVNÍK ZNAKOVÉHO JAZYKA

aneb znakovka do škol

Slovník znakového jazyka aneb znakovna do škol vznikl ve spolupráci se Spolkem neslyšících v Plzni a ZŠ Martina Luthera v Plzni.

Je určen pro žáky ZŠ pro základní komunikaci s neslyšícími.

Slovním vznikl jako součást projektu Znakovka do škol za finanční podpory z grantové výzvy T-mobile Mluvme spolu pro rok 2O16.

Sestavili: Mgr. Miroslav Hanzlíček a Mgr. Kristýna Voříšková

Ilustrace, obálka a grafická úprava: Petr Šrédl

Vytiskla tiskárna Kirsch CZ s.r.o.

Vydalo nakladatelství Šrédl Petr

1. vydání, Plzeň 2017
neprodejné

ISBN 978-80-906833-0-3  • Slovník

    Slovník

  • Slovník

    Slovník

  • Slovník

    Slovník