Nakladatelství

Bor
Historie a současnost města s erbem labutě

Historie a současnost města s erbem labutě, 24 stran, A4

Textové zpracování: Ing. Galina Marianna Kortanová
Grafický návrh a úprava: Petr Šrédl

Tisk:Kirsch CZ s.r.o., Skladová 24, 326 00 Plzeň

Vydalo nakladatelství Šrédl
1. vydání - náklad 1000 ks, 2018

Brožura je zdarma v pokladně a infocentru zámku Bor

ISBN 978-80-906833-3-4

 • město Bor

  město Bor

 • město Bor

  město Bor

Domluvíme se

Brožura k projektu Znakovka do škol II., 20 stran, A4

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň

Sestavili: Mgr. Miroslav Hanzlíček a Mgr. Kristýna Voříšková

Ilustrace, obálka a grafická úprava: Petr Šrédl

Tisk:Kirsch CZ s.r.o., Skladová 24, 326 00 Plzeň

Vydalo nakladatelství Šrédl
1. vydání - náklad 1000 ks, 2018

Slovník je zdarma v rámci projektu Znakovka do škol

ISBN 978-80-906833-2-7

 • Domluvíme se

  Domluvíme se

Katalog sociálních služeb

Katalog nejen sociálních služeb, 208 stran, A5

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Martinská 2, 306 32 Plzeň

 

Grafický návrh a úprava pro IT: Petr Šrédl
Jazyková a formální úprava: Mgr. Alena Hynková, MBA

 

Tisk a distribuce:

Typos, tiskařské závody, s.r.o., Podnikatelská 1160/14, Plzeň

Vydalo nakladatelství Petr Šrédl

Náklad 10 000 kusů - financováno z rozpočtu statutárního města Plzně, 2017
Dotisk 1. vydání 10 000 kusů, 2017

K dispozici ZDARMA v neziskových organizacích a institucích veřejné správy v Plzni

Elektronická verze Katalogu od ledna 2018 na portálu Sociální služby mesta Plzně

 

ISBN 978-80-906833-1-0

 • katalog sociálních služeb

  katalog sociálních služeb

 • katalog sociálních služeb

  katalog sociálních služeb

 • katalog sociálních služeb

  katalog sociálních služeb

SLOVNÍK ZNAKOVÉHO JAZYKA

Slovník znakového jazyka aneb Znakovka do škol, 40 stran, A4

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Tylova 405/14, 301 00 Plzeň

Sestavili: Mgr. Miroslav Hanzlíček a Mgr. Kristýna Voříšková

Ilustrace, obálka a grafická úprava: Petr Šrédl

Tisk:Kirsch CZ s.r.o., Skladová 24, 326 00 Plzeň

Vydalo nakladatelství Šrédl
1. vydání - náklad 750 ks, 2017
dotisk 1. vydání - 2 000 ks, 2017

Slovník je zdarma ke stažení na webu projektu Znakovka do škol

ISBN 978-80-906833-0-3

 • Slovník 1

  Slovník 1

 • Slovník 1

  Slovník 1

 • Slovník 1

  Slovník 1

 • Slovník 1

  Slovník 1