Portfolio - Portrét

Realistické portréty - realistic portraits

podle fotografie

detailní kresba tužkou, uhlem, nebo digitální kresba oceněná i v zahraničí

formáty A4, A3, A2

detailed drawing by photo, pencil, charcoal or digital drawing, formats A4, A3, A2, it is possible sent to abroad
Image -