Portfolio - Portrét

Realistické portréty - realistic portraits

podle fotografie

detailní kresba tužkou, uhlem, nebo digitální kresba oceněná i v zahraničí

formáty A4- 1.500,-, A3 - 2.100,-, A2 - 3.500,- Kč

detailed drawing by photo, pencil, charcoal or digital drawing, formats A4, A3, A2, it is possible sent to abroad
Image -