Portfolio - kresba

Drawing


prodané obrazy se nachází v soukromých sbírkách v České republice, Rakousku a Francii
kresby můžete vidět na výstavách, nebo si je objednat e-mailem
sold pictures are in private collection in Czech republic, Austria and France
you can see my drawings on exhibitions or buy by e-mail