Portfolio - Ilustrace na zakázku

Ilustrace - illustrations


od drobných ilustrací po celé knihy na zakázku a komiksové příběhy, reklamní ilustrace, storyboardy, obálky

from small illustrations to books and comics stories, advertising, storyboards and book covers
TGM Komiksový příběh - comics book

V knize sledujeme cestu Tomáše Garrigue Masaryka, zjišťujeme, jak se v různých životních etapách vyvíjejí jeho názory, postoje a jaké hodnoty zastával, Připomeneme si události, jež ovlivnily společenské dění před vznikem Československa a kterých byl Masaryk součástí. Kniha nabízí prostřednictvím osobnosti, jakou byl Masaryk, komplexní pohled na společenské proměny a politická rozhodnutí, která nás ovlivňují dodnes.

Komiksový příběh TGM, 104 stran, A4

Autor: Amálie Kovářová
Ilustrace a obálka: Petr Šrédl

Vydalo nakladatelství CPress ve skupině Albatrosmedia

Knižní ilustrace - book illustrations
Digital art

 
reklamní ilustrace - advertising illustrations

dětské ilustrace - child illustration